[Vigo] Sobre o Feminismo de Clase

Share

Son moitas as persoas que pensan que a loita feminista xera división entre a clase traballadora, que hai outras cousas antes das que preocuparse… cantas veces teríamos que escoitar as mulleres isto nos diversos espazos de loita dos que participamos.

Pola contra, as mulleres feministas debemos loitar en primeiro lugar, contra este discurso tan reaccionario. E por que é reaccionario? É reaccionario por que non ten en conta, en primeiro lugar, á muller como parte da clase traballadora, enton…quen divide a clase traballadora en realidade?

O feminismo de clase defende a loita pola emancipacioń da muller obreira entendendo que o machismo é o resultado de todo un sistema de opresioń que é o patriarcado. Isto supón que mais alá da concienciación que poida ter un home acerca do feminismo, este segue tendo no entramado social gran cantidade de privilexios, que lle son concedidos polo feito en sí de ser home, así como a muller ten as costas pola súa condición infinidade de trabas, é por iso que será imposible eliminar o machismo, sen eliminar o sistema patriarcal, o cal se sustenta na propiedade privada e que, na actualidade, dase baixo as relación capitalistas.

Por iso as tarefas de concienciar sobre a emancipacioń da muller e a loita contra o patriarcado, deben ser dirixidas polas propias mulleres, pois somos nos as que sufrimos a contradicción principal deste sistema de opresión. Debemos conceder ao movemento de emancipación da muller a importancia que se merece e concienciar para loitar unidas pola liberación da nosa clase e a das mulleres, en particular. Deste xeito, todas estas cuestioń s serań debatidas e postas en común o próximo 5 de decembro en Vigo no café “De Catro a Catro” (Rúa Gerona 16) xunto a diversos colectivos do movemento feminista e outros colectivos de mulleres radicados na cidade de Vigo que loitan día a día pola igualdade de moi diferentes maneiras.

Share