[Vigo] [#AsasinatosEnPrecario] 3. Obrigacións respecto dos traballadores e traballadoras na Lei de Prevención de Riscos Laborais

Share

3. Obrigacións respecto dos traballadores e traballadoras:

    1. Informar os riscos do seu traballo e medidas de protección e prevención adoptadas. Así como medidas de emerxencia.

    2. Consultar aos traballadores e traballadoras e permitir a súa participación.

    3. Dar formación teórica e práctica sobre riscos e medidas.

Share