[Vigo] [#AsasinatosEnPrecario] Organización preventiva da empresa na Lei de Prevención de Riscos Laborais

Share

2. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DA EMPRESA:

    1. Realizar un Plan de prevención de riscos laborais integrado na organización e todos os niveis xerárquicos da empresa, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva.

    2. Adopción das medidas de prevención necesarias (exemplo: plan de prevención).

    3. Realización de controis periódicos.

    4. Elaborar e conservar a disposición da autoridade laboral e sanitaria a documentación relativa ás súas obrigacións coa LPRL.

Share