[Vigo] [#AsasinatosEnPrecario] Condicións e organización do traballo na Lei de Prevención de Riscos Laborais

Share
Os traballadores e traballadoras teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. O empresario debe cumprir as obrigacións establecidas na normativa sobre prevención de riscos laborais, e o custo que isto supón nunca recaerá sobre os traballadores e traballadoras. Estas obrigacións aparecen agrupadas no Capítulo III da Lei de Prevención de Riscos Laborais:
 
1. CONDICIÓNS E ORGANIZACIÓN DO TRABALLO:
 
1.1. Garantir equipos de traballo adecuado.
 
1.2. Proporcionar aos traballadores e traballadoras equipos de protección axeitados e velar polo seu uso efectivo.
 
1.3. Analizar as medidas a adoptar en situacións de emerxencia.
 
1.4. Adoptar medidas e dar as instrucións necesarias en caso de perigo grave ou inminente.
Share